Nyetablering i Grimstad kommune

Styret i Agder Sparebank har besluttet å etablere rådgivningskontor i Grimstad.

Banken har i dag en betydelig kundemasse i Grimstad og ønsker med denne etableringen å satse ytterligere på å være til stede for nye og eksisterende kunder.

Nytt rådgivningskontor er planlagt etablert i løpet av våren 2024 og banken starter nå arbeidet med praktisk planlegging og rekruttering av nye medarbeidere.

Agder Sparebank skal også i Grimstad gjennom personlig rådgivning, lokalkunnskap og digitale løsninger dekke kundenes behov for finansielle tjenester.

Målgruppen vil være privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter. Agder Sparebank har en sterk markedsposisjon i lokalsamfunn hvor banken har kontorer, og dette skal videreføres og forsterkes også i Grimstad.

Agder Sparebank vil etter denne etableringen være lokalisert i Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

Adm. Banksjef Nina Holte utrykker stor glede for styrets beslutning:

 • Grimstad har lykkes svært godt med utviklingen av blant annet Sørlandets Teknologipark og Campus Grimstad. Vi ser at Grimstad er et svært attraktivt område for bosetting og næringsutvikling. Ved å etablere rådgivningskontor i Grimstad ønsker Agder Sparebank å bidra til utviklingen i regionen.

   

 • Banken ønsker å være til stede med rådgivere der folk bor og der bedriftene driver sin virksomhet. Vi ønsker å øke tilgjengeligheten for privat- og bedriftskunder i kommunen, samtidig som vi gjennom gavefond og støtte ønsker å bidra til utvikling av lokalsamfunn, lag og foreninger og arrangementer.                                                      
 • Kontaktpersoner:

 • Adm. banksjef Nina Holte, tlf. 488 90 987
 • Leder Marked og kommunikasjon Thomas Hansen, tlf. 952 30 696

   

  Utvidelse av rådgivningskontor i Tvedestrand og etablering i ny lokasjon

  Agder Sparebank har besluttet å utvide bankens rådgivningskontor i Tvedestrand, samt etablere kontoret i ny lokasjon. Ny lokalisering blir i Infraparken på Grenstøl, nær E18.

  Banken er godt etablert i Tvedestrand og ønsker å styrke sin tilstedeværelse med flere ansatte og ny lokasjon.

  Lokasjonen på Grenstøl markerer bankens offensive satsing med målsetting om å styrke posisjonen overfor privat- og bedriftskunder i Tvedestrand, samt bidra sterkere til en positiv samfunnsutvikling.

  Adm. Banksjef Nina Holte ser fram til etablering i ny lokasjon:

  • Denne satsingen bidrar til å styrke vår posisjon i Tvedestrand. Vi ønsker å øke tilgjengeligheten for privat- og bedriftskunder. Banken får større plass og kan være til stede med flere ansatte understreker Holte.
  • Vi mener dette er en sentral plassering for kundene våre som bor i ulike kretser i kommunen. Her er det gode parkeringsmuligheter, svært god bussforbindelse.
  • I tillegg ønsker vi å markere oss ytterligere som en samarbeidspartner for lag og foreninger gjennom bankens bruk av gavefond og støtte sier Leder for Marked og kommunikasjon, Thomas Hansen.

Kunderådgivere gleder seg til etablering i nye lokaler

Kunderådgiverne Lene M. Solvang, Nina Eriksen og Kari A. Flaten gleder seg til å flytte inn i bankens nye rådgivningskontor i Infraparken.

 

Daglig leder i Infraparken, Geir-Eivind Kile, ser frem til at banken etablerer sitt nye rådgivningskontor i Infraparkens bygg på Grenstøl.

Vi er i gang med å bygge en egen inngang for bankens virksomhet. På utsiden vil det

være mange gratis parkeringsplasser for kundene, samt veldig gode bussforbindelser.

Vi legger til rette for at banken kan flytte inn i lokalene ved nyttår.

Illustrasjon med bankens logo

Kontaktpersoner:

 • Adm. banksjef Nina Holte, tlf. 488 90 987
 • Leder Marked og kommunikasjon Thomas Hansen, tlf. 952 30 696