Vi bidrar til lokalsamfunnet

Banken skal dele av sitt overskudd og gi tilbake til lokalmiljøet i form av sponsing og gaver, og gi utbytte til egenkapitalbeviseierne. Vårt bidrag gjennom sponsing og gaver skal komme kundene og lokalsamfunnet til gode. Vi er opptatt av at det vi bidrar med er til glede for mange. Mange frivillige lag og foreninger mottar hvert år økonomisk støtte, og banken sponser unge talenter, idrettslag, musikkorps, foreninger, konserter, kulturarrangementer osv.

De gode resultatene og veksten vi oppnår er helt avgjørende for å sikre at Østre Agder Sparebank også i fremtiden skal være en solid og lokal sparebank til beste for kunder, eiere, ansatte, lokalsamfunnet og regionen.

Vi takker våre kunder

Tusen takk til våre kunder som gjør det mulig å bidra til utvikling i regionen, og som gjør det mulig å bidra med sponsormidler og gaver til det som betyr noe for menneskene som bor her.  Vi skal stå på for at kundene også i tida som kommer vil sette pris på vår service, våre produkter og tjenester og bankens tilstedeværelse med kontorer i Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.

De gode resultatene og veksten vi oppnår er helt avgjørende for å sikre at Østre Agder Sparebank også i fremtiden skal være en solid og lokal sparebank til beste for kunder, eiere, ansatte, lokalsamfunnet og regionen. 

Takk til ansatte

Jeg vil benytte anledningen til å berømme alle bankens medarbeidere for stor innsats og engasjement i arbeidet med å skape et solid fundament for en fremtidig sterk og lokal sparebank, som skal utgjøre en positiv forskjell for kunder og lokalsamfunn, sier banksjef Nina Holte. 

 

Les hele årsrapporten her: Årsrapport 2020