Banksjef Nina Holte og Per Olav Nævestad
Pressemelding:

Generalforsamlingene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank har vedtatt avtale om sammenslåing

 

Generalforsamlingene i bankene har i møter 23. mai 2022 enstemmig vedtatt avtalen om sammenslåing mellom de to bankene. Østre Agder Sparebank er overtagende bank og den nye banken skal hete Agder Sparebank. Gjennomføring av vedtaket er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet og det er sendt søknad om dette som er til behandling.

Det tas sikte på gjennomføring av sammenslåingen omkring 15. august 2022.

 

De to banksjefene Nina Holte og Per Olav Nærestad er svært fornøyde med at denne viktige milepælen for sammenslåingsprosessen er nådd, og ser frem til å skape en ny og slagkraftig lokalbank for hele regionen.

 

For ytterligere informasjon om fusjonen vises det til fusjonsplanen som ble offentliggjort 20. april 2022.
Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank har engasjert Norne Securities AS og Kvale advokatfirma DA som felles rådgivere i forbindelse med sammenslåingen.

 

Kontaktpersoner

Arendal og Omegns Sparekasse: Adm. banksjef Per Olav Nærestad, tlf. 909 90 995
Østre Agder Sparebank: Adm. banksjef Nina Holte, tlf. 488 90 987

 

Fusjonsplanen er kunngjort i Brønnøysundregisteret og er tilgjengelig på vedlagt lenke: Fusjonsplan mellom Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse