Årets kundeundersøkelse viser at kundene i Østre Agder Sparebank er svært fornøyde med oss. Resultatene ligger over gjennomsnittet for Eikabankene, og banken har langt mer fornøyde kunder enn de fleste andre banker i landet. Første kundeundersøkelse ble gjort i 2007, og Østre Agder Sparebank har hele tiden beholdt sin posisjon som en bank med svært fornøyde kunder.

Helt supre! Hjelpen og kundeveiledningen er helt utrolig! 
 - Dette er en av de mange hyggelige tilbakemeldingene vi har fått i årets kundeundersøkelse, sier banksjef Nina Holte med dårlig skjult stolthet. Jeg vil rette en stor takk til alle våre dyktige ansatte for at de står på for kundene. Ikke minst gjelder dette våre blide og hjelpsomme rådgivere på kundeservice, påpeker Nina. 

Kunden i sentrum
- Vi er godt fornøyde med at tilliten til rådgiverne våre er så høy, og at kundene gir oss høy score på rådgivers faglige kompetanse. Vi får også veldig gode tilbakemeldinger på vennlighet og hjelpsomhet, på at vi gir kundene relevante og gode råd avhengig av hva slags behov eller utfordringer kundene har, sier banksjef Nina Holte.  

- I Østre Agder Sparebank løser vi kundenes problemer når de trenger det, vi er svært tilgjengelig for våre kunder og har korte beslutningsveier. De fleste kundene har en personlig rådgiver, som er en av de viktigste årsakene til de gode resultatene. Med kontorer i fire kommuner (Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand og Risør) er vi tilgengelige der kundene våre befinner seg. Det vet kundene våre å sette pris på, sier hun.

 

Ansatte i Østre Agder Sparebank på kundeservice


Vi gir tilbake til lokalsamfunnet
- Banken deler hvert år ut betydelig med midler til lag, foreninger og samfunnstiltak lokalt. Vi er opptatt av at det vi gir skal være til glede for mange og være utviklende og skapende. Dette har kundene våre lagt merke til og gir oss positiv tilbakemelding på i årets undersøkelse, sier banksjefen videre.

- Vi er også fornøyd med at banken skårer høyt hos kunder i alle aldre. Spesielt hyggelig er det at de unge gir oss så gode tilbakemeldinger! De setter pris på å ha en rådgiver som de kan snakke med når store beslutninger skal tas, som kjøp av sin første bil eller første bolig og lignende. 

Vi lytter til våre kunder
Kundenes tilbakemeldinger er viktige for oss. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss, og lytte til kundene. Resultatene i årets undersøkelse avdekker selvfølgelig noen forbedringsområder som vi kommer til å ta tak i. Eika har lovet oss at nettbanken skal bli mye mer brukervennlig og moderne i løpet av året som kommer, avslutter en godt fornøyd banksjef.