Kompensasjonsordningen for bedrifter

Du som bedriftskunde har naturlig nok mange spørsmål knyttet til den varslede kompensasjonsordningen for bedrifter som opplever stort omsetningsfall grunnet koronakrisen. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 7. april, men den vil først bli satt i verk etter endelig behandling i Stortinget 14. april og kunngjøring i ESA. Forutsatt de nødvendige formelle vedtak vil ordningen etter planen tre i kraft og kunne motta og behandle søknader fra og med 17. april. Det vil bli automatisk utbetaling til søkere som får søknaden godkjent. 

Egen portalside

For å bidra til å dekke noe av informasjonsbehovet om ordningen er portalsiden for ordningen åpnet. Dette er den offisielle kilden til informasjon om hva man vet om ordningen fram til den trer i kraft og kan ta imot søknader. 

Adressen til ordningens portalside vil være www.kompensasjonsordning.no