Renteendring

Østre Agder Sparebank setter ned rentene på lån og innskudd med inntil 0,85 %. Dette inkluderer tidligere varslet renteendring på 0,35 %, meldt 20.03.2020. Endringen får effekt for eksisterende lån fra 8. april og innskudd fra 20. mai 2020. Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 24. mars 2020.

 

Vi ønsker å hjelpe

Banken ønsker å avhjelpe situasjonen for deg som er rammet økonomisk som følge av Koronakrisen, og oppfordrer deg som privatkunde eller næringskunde til å ta kontakt med din kunderådgiver i banken, slik at vi kan finne løsninger som passer for deg eller din bedrift.

 

Hvordan får jeg beskjed? 

Varsel om renteendringer vil bli sendt direkte til deg via nettpost eller pr. post.

 

Med vennlig hilsen

Nina Holte

Adm. banksjef