Innskytervalg til bankens generalforsamling

Innskytervalg i Agder Sparebank fredag 02.09.2022

 

Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank har slått seg sammen til Agder Sparebank.

 

Generalforsamlingen er Sparebankens øverste myndighet, og skal bestå av 20 medlemmer og 12 varamedlemmer.

 

7 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges av og blant bankens innskytere.

 

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

 

Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr. 2.500, er valgbare og stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gi én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens innskytere kan velges som medlem (eller varamedlem) til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

 

Minst 3 av medlemmene og 2 varamedlemmer som velges skal ha bosted i tidligere Arendal og Omegns forretningsområde og minst 3 av medlemmene og 2 varamedlemmer som velges skal ha bosted i tidligere Østre Agder Sparebanks forretningsområde. Valgkomitéene fra tidligere Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse har utarbeidet en felles innstilling til kandidater til innskytervalget for Agder Sparebank.

 

Valglisten følger nedenfor, og vil bli lagt ut til avstemming på bankens kontorer i Arendal og Gjerstad (Brokelandsheia).

 

Valgkomitéens innstilling til innskytervalget i Agder Sparebank:

Medlemmer :           

Bjørn Fossestøl, Arendal

Per Selås, Vegårshei

Cathrine Berge, Arendal

                      Anne Merete Loftesnes, Vegårshei

                    Dag Lothar Kanestrøm, Arendal

            Bente Moe, Gjerstad

                Øystein Grødum, Arendal

                                                                      

 

Varamedlemmer:    

Magne Ingolf Madsen, Vegårshei

                    Tone Holte, Arendal                                    

                      Rune Dalen, Gjerstad

                Bjørn Inge Øygarden, Arendal

 

Ta kontakt med Nina Tveite tlf. 91 33 11 73 eller mail nt@sparekassa.no om det er noen spørsmål.