Samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og er opptatt av å gi tilbake til lokalsamfunnet. Vi deler derfor hvert år ut betydelig med midler til lag, foreninger og lokale samfunnstiltak. Vi er opptatt av at det vi gir skal være til glede for mange og være utviklende og skapende. Banken er dermed en viktig bidragsyter til lokal idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål.

Vi har nedfelt i våre retningslinjer at en del av bankens overskudd skal kanaliseres tilbake til lokalsamfunnet. Dette skjer hovedsaklig gjennom sponsoravtaler og den årlige gaveutdelingen. 

Lokalverdi

Gjennom lokalverdi.no gjør vi det enklere enn noen gang for deg og ditt prosjekt å samle inn penger til nye ideer og gode prosjekter i lokalsamfunnet. Lokalverdi er bygget på ideen om et aktivt lokalsamfunn fremmet av dugnadsånd og lokalt engasjement. 

Hvem kan søke? 

Vi er opptatt av at det vi gir skal være til glede for mange og være utviklende og skapende. Derfor er det først og fremst lag og foreninger og ideelle organisasjoner som kan søke om gaver. Andre kan også søke så lenge det er innenfor bankens retningslinjer.

Hvordan søker du?

NB! Ny måte å søke på! 

Tidligere var det vanlig å sende søknad på mail, nå sender dere søknaden via Lokalverdi og denne lenka: https://lokalverdi.no/oa

Trykk på knappen "start prosjekt" og følg instruksene. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars 

Alle får svar innen 15. april. 

Kontaktperson

Markedssjef Jan Birger Stebekk

E-post: jbs@oasparebank.no

Mobil: 915 16 147