TILLITSVALGTE ØSTRE AGDER SPAREBANK    DRIFTSÅRET 2020

                                                

GENERALFORSAMLINGEN

 

INNSKYTERVALGTE  MEDLEMMER:                            INNSKYTERVALGTE  VARAMEDLEMMER

Kjell Arild Haugen                            Til 2021                            Liv Kirsten Eide                    Til 2021

Bente Moe                                           Til 2021                            Rune Dalen                           Til 2021         

Isak Sørbø                                          Til 2021                        

Samuel A. Larsen                              Til 2021                                              

Per Selås                                               Til 2021                            Magne Ingolf Madsen         Til 2021

Olav Magne Kvisli                              Til 2021                            Åse Selaasdal                        Til 2021

Anne Merete Loftesnes                     Til 2021

 

KOMMUNEVALGTE MEDLEMMER:                       KOMMUNEVALGTE VARAMEDLEMMER:

Hans Martin Ulltveit                         Til 2023                            Steinar Pedersen                 Til 2023

Randi Skorstøl Madsen                     Til 2023                           

Eystein Loftesnes                               Til 2023                            Camilla Saga                         Til 2023

Aud Vegerstøl                                      Til 2023                            Tallak Bakken                     Til 2023

 

EK-BEVISEIERNES MEDLEMMER:                                  EK-BEVISEIERNES VARAMEDLEMMER:

Tjøstel Taxerås                                   Til 2022                            1. varamedlem Aud Bente Loftesnes   Til 2022

Lasse Fosse                                          Til 2022                            2. varamedlem Sissel Bakken               Til 2022

Fritz Lundberg                                    Til 2022                            3. varamedlem Arnfrid Aall                 Til 2022

Henning Sederholm                           Til 2022

 

DE ANSATTES MEDLEMMER:                                            DE ANSATTES VARAMEDLEMMER:

Hugo A. Hansen                                 Til 2021                            Erling Ausland                    Til 2021

Tove Urfjell                                         Til 2021                            Kari A. Flaten                       Til 2021

Knut Olaf Lindtveit                           Til 2021                            Marte Lia Ettestøl               Til 2022

Jørgen Songedal                                 Til 2021

Bente L. Lindstøl                                Til 2022                                                                    

 

STYRET

 

STYRETS MEDLEMMER:

Hans A. Iversen                                  Til 2020                            VARAMEDLEMMER TIL STYRET:

Jan Kenneth De Bartolo                    Til 2021                            1. varamedlem Roger I. Bach   Til 2020

Mette-Marit Salvesen                        Til 2020                            2. varamedlem Camilla Saga    Til 2021

Anny Grethe Hauge                           Til 2021                         

Grete Jonassen (ansattevalgt)          Til 2021                            Sølvi Anita B. Simonstad varamedl. for ansattevalgt

Tallak Bakken                                     Til 2021                            til 2021

Sølvi Anita B. Simonstad (observatør)Til 2021                      

 

Generalforsamlingens leder       2020 ...........................      Kjell Arild Haugen     

Generalforsamlingens nestleder  2020............................      Per Selås      

Styrets leder                                       2020……...................       Hans A. Iversen

Styrets nestleder                              2020…........................      Jan Kenneth De Bartolo     

 

VALGKOMITEEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

 

MEDLEMMER:                                                                           VARAMEDLEMMER:

Anne Merete Loftesnes                     Til 2021                          Isak Sørbø                             Til 2021

Randi Skorstøl Madsen                     Til 2021                            Aud Torunn Vegerstøl          Til 2021

Jørgen Songedal                                Til 2021

Gunnar Fløystad                                 Til 2020                           

 

Valgkomitèens leder: Anne Merete Loftesnes  (til 2021)

 

NB:   ÅRSTALLENE  ANGIR “TIL OG MED” HVILKET REGNSKAPSÅR VEDKOMMENDE ER VALGT FOR. VEDKOMMENDE SITTER I VERVET INNTIL NYTT VALG ER HOLDT. NORMALT INNEN MARS NESTE REGNSKAPSÅR.