Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt

Vi trenger derfor oppdatert legitimasjon fra mange av våre kunder. 

 

Norske myndigheter har bedt alle norske banker om å sørge for at kundeinformasjon og legitimasjon er oppdatert. Selv om du har vært kunde hos oss i mange år, og vi som lokalbank kjenner deg godt, er vi likevel lovpålagt å dokumentere legitimasjon på alle våre kunder.
Vi oppfordrer alle våre kunder til å komme innom banken med gyldig legitimasjon, helst pass, så snart som mulig.

 

Dette for din egen sikkerhet.

Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

BankID/BankID på mobil skal kun utstedes til kunder som er legitimert med gyldig pass med personlig oppmøte. Dette er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

Nettbank/Mobilbank
I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken. 

Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.

 

Hva skjer?
På grunn av innskjerpede lovkrav fra myndighetene må vi innhente oppdatert legitimasjon, på en del av våre kunder.  Vi må vite hvem du er – for din egen sikkerhet.

 

Hvem gjelder dette?
Banken sender ut SMS til dere dette gjelder. Du trenger dermed ikke foreta deg noe før du eventuelt får melding fra oss. Dersom du likevel har et ærend hos oss før du eventuelt blir kontaktet, må du gjerne ta med passet ditt slik at vi får sjekket at legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.

Gyldig legitimasjon
Legitimasjonen kan ikke være utgått på dato. Nødpass godtas ikke.

 

Hvor raskt må jeg komme innom?
Vi ønsker at du kommer snarest mulig, men senest 10 oktober.

 

Hvilke konsekvenser kan det få om jeg ikke kommer innom?
Dersom vi ikke mottar den etterspurte informasjonen innen angitt dato, kan en konsekvens bli at vi må sperre mobilbank, nettbank, konto og kort inntil dette er i orden, jfr. bestemmelser i hvitvaskingsloven § 21 nr. 1 og § 24 nr. 4.

Er det utfordrende å komme innom bank?
Bor du langt unna et av bankens kontorer, finnes det andre muligheter for å oppdatere din legitimasjon. kontakt oss på post@oasparebank.no eller ring på 37 11 99 00.

Jeg har fått melding om å komme innom. Kan jeg medbringe passene også til barna?
Ta med pass til barna.

Er jeg legitimert med pass hos dere?
Vi kontakter fortløpende de som trenger å komme innom for å legitimere seg med pass. Dersom du likevel har et ærend hos oss, må du gjerne ta med passet ditt og vi kan sjekke om legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.