Hopp til innholdet
En persons hender holder forsiktig en liten gul kylling. Bildet er tatt innendørs med en diffus, sollys bakgrunn, noe som skaper en varm og trygg atmosfære rundt den nyklekkede kyllingen.

Fjørfeforsikring
 • Dekker avbruddstap etter sykdom
 • Erstatter de økonomiske tapene ved sykdom, ulykke eller død som gjør at produksjonen reduseres
 • Gjelder også om myndigheter pålegger restriksjoner eller nedslakting

Hva er fjørfeforsikring?

Med Fjørfeforsikring sikrer du dine fjørfe mot plutselige skader og sykdommer. Forsikringen dekker blant annet tap fra død, sykdom og produksjonsstans. Få ro i sinnet med opp til 24 måneders erstatning for avbruddstap.

Dette dekker fjørfeforsikring

Sykdom
Ulykke
Avbrudd etter sykdom eller ulykke
Naturskade
Tap etter du ikke mottar innsett som avtalt på grunn av skade hos kunde eller leverandør
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår(PDF).

Spørsmål og svar om fjørfeforsikring

Fjørfeforsikringen vår dekker dine fjørfe fra de er satt inn i produksjon til de leveres for slakting. Du er dekket for plutselige og uforutsette hendelser som sykdom, ulykke, og nødvendige avlivinger av dyrevernhensyn og/eller ved pålagte restriksjoner. I tillegg dekker vi kostnader for rydding, desinfeksjon, og bortkjøring av døde dyr.
Forsikringen vår erstatter skader etter plutselig og uforutsett ulykke, som for eksempel fôrforgiftning eller ventilasjonssvikt. Vi dekker også tap som følge av sykdom forårsaket av virus eller bakterier, i tillegg til avbruddstap i opptil 24 måneder.

Hos oss kan du forsikre:

 • Livkylling
 • Slaktekylling
 • Delikatessekylling
 • Verpehøner
 • Rugehøns
 • Slaktekalkun u/12 uker
 • Industrikalkun u/20 uker
 • Økologisk slaktekylling
 • Økologisk eggproduksjon

Snakk med en av våre rådgivere om fjørfeforsikring

Erling Ausland

Erling Ausland

Forsikringsrådgiver

Erling Brokeland

Erling Brokeland

Forsikringsrådgiver

Grete Jahr Pedersen

Grete Jahr Pedersen

Forsikringsrådgiver