Hopp til innholdet
Luftfoto av en skog delt i to; ene halvparten er grønn og frodig, mens den andre er brent og naken etter en skogbrann.

Miljøforsikring
  • Lar bedriften tilbakeføre skade på naturen
  • Hjelper bedriften med å hindre videre skade på naturmangfoldet etter en skade
  • Dekker saksomkostninger

Hva er miljøforsikring?

Hvis bedriften din blir ansvarlig for miljøskade, hjelper miljøforsikringen deg med å tilbakeføre naturen til slik den var.

Visste du at?

Bedriftsforsikringen din kan hjelpe deg med å rydde opp etter naturskade. Men bare miljøforsikringen hjelper deg med å tilbakestille naturen og å betale for skaden du gjorde.

Dette dekker forsikringen

Forringelse av naturmangfoldet Rimelige og nødvendige kostnader for å forhindre videre forringelse av naturmangfoldet, hvis forringelse av naturens mangfold har oppstått.
Pålegg om gjenopprettelse Rimelige og nødvendige kostnader knyttet til pålegg om å gjenopprette naturen slik den var før hendelsen inntraff
Plutselig skade Plutselige skader som bedriften kan bli ansvarlig for iht. naturmangfoldloven
Saksomkostninger Saksomkostninger i forbindelse med miljøerstatning
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår(PDF).

Snakk med en av rådgiverne våre om miljøforsikring

Erling Ausland

Erling Ausland

Forsikringsrådgiver

Erling Brokeland

Erling Brokeland

Forsikringsrådgiver

Grete Jahr Pedersen

Grete Jahr Pedersen

Forsikringsrådgiver

Spørsmål og svar om miljøforsikring

Denne forsikringen hjelper deg å takle uforutsette utgifter og rettslige krav om miljøskader. Det er spesielt viktig for deg som jobber med ting som kan forurense miljøet. Forsikringen gjør at du kan håndtere slike situasjoner uten å få økonomiske problemer.
En miljøforsikring tar hånd om kostnader hvis bedriften din skader naturen. Dette kan være utgifter til å tilbakestille naturen til slik den var før skaden, bøter eller erstatning hvis det skjer en ulykke som påvirker naturen.
Om du driver i industrier som kan skade miljøet, som byggebransjen, produksjon, avfallshåndtering eller energi, så er det lurt å ha miljøforsikring. Det er også smart for alle som kan risikere å påvirke naturen negativt.
Miljøforsikring gjør bedriften din bedre rustet til å gjøre opp for seg selv hvis skaden er ute. Med miljøforsikring viser du at du tar ansvar for miljøet og kan fortsette å drive uten store økonomiske tap ved miljøuhell. Forsikringen støtter bærekraftige vaner ved å dekke kostnader for å håndtere miljørisikoer.
Ja, det kan være lurt. Vanlig bedriftsforsikring dekker ikke erstatningsansvar etter naturmangfoldloven. Om det skulle skje en forurensningsulykke, kan den vanlige forsikringen hjelpe deg med å rydde opp. Men hvis du må sette naturen tilbake til hvordan den var før uhellet, eller hvis staten krever at du betaler for skadene, dekker ikke den vanlige forsikringen det. Da er miljøforsikring god å ha, for den kan hjelpe til med disse ekstrakostnadene.