Hopp til innholdet
En kvinne i rullestol jobber som kasserer i en kafé. Hun smiler mens hun stryker en svart hund som står foran disken, og omgivelsene inkluderer en kaffemaskin og ulike matvarer bak disken.

Yrkesskadeforsikring
  • Gir erstatning for skader som skjer i forbindelse med arbeid.
  • Forsikringen er der for å støtte deg økonomisk hvis jobben din fører til at du blir skadet eller får en yrkessykdom
  • Du kan utvide forsikringen slik at medarbeiderne dine også er dekket på fritiden

Hva er yrkesskadeforsikring?

Som bedrift er du pålagt å ha yrkesskadeforsikring for medarbeiderne dine. Den gir de ansatte rett til erstatning etter arbeidsulykker og yrkessykdommer.

Yrkesskade

Tapt inntekt etter skade 22-30 G
Medisinsk invaliditet over 15 % 4,5 G
Dødsfallerstatning til ektefelle/samboer 15 G
Erstatning til barn under 20 år 1-6,5 G
Utgifter etter dødsfall 0,5 G
Skader på reise til og fra arbeid  √
Påførte merutgifter Individuelt
Fremtidige merutgifter Individuelt
Forsikringen kan utvides til å også dekke de ansatte på fritiden
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår(PDF).

Skader fra ulykker på fritiden

Tap av fremtidig inntekt 22-30 G
Medisinsk invaliditet over 15 % 4,5 G
Erstatning til ektefelle eller samboer etter dødsfall 15 G
Erstatning til barn under 20 år 1-6,5 G
Utgifter forbundet med dødsfall 0,5 G
Påførte merutgifter Individuelt
Fremtidige merutgifter Individuelt
Annen ulykkeskade fritid kan utvides til å inkludere økt ménerstatning. 

Snakk med en av rådgiverne våre om yrkesskadeforsikring

Erling Ausland

Erling Ausland

Forsikringsrådgiver

Erling Brokeland

Erling Brokeland

Forsikringsrådgiver

Grete Jahr Pedersen

Grete Jahr Pedersen

Forsikringsrådgiver

Spørsmål og svar om yrkesskadeforsikring

Ja, det er et krav i Norge. Forsikringen skal sikre erstatning til ansatte for skader som de påføres ved uhell på arbeidsplassen
Forsikringen gir erstatning ved varig arbeidsuførhet eller medisinsk invaliditet, og hvis den ansatte dør.
G er grunnbeløpet i folketrygden. Erstatningsnivåene i yrkesskadeforsikringen er  standardiserte og reguleres i forhold til G, alder og lønn. G justeres 1. mai hvert år, du kan se hva G ligger på nå på NAV sine sider (ekstern lenke).
Hvis en av de ansatte skader seg, kan dere enkelt melde fra til oss på nett eller ringe oss. Vi hjelper dere med hva dere skal gjøre videre, og sørger for at alt går greit og at den ansatte får det de trenger.