Har du betalt minimum 50 % av reisens utgifter til transport og /eller overnatting med kredittkortet har du automatisk reise- og avbestillingsforsikring inkludert også for reiser i Norge. Den inkluderte reiseforsikringen dekker blant annet legemeldt sykdom ved avreise. Legg merke til at spesielle vilkår gjelder for deg over 75 år. Er du i denne aldersgruppen bør du ta en titt på forsikringsvilkårene.

Må du melde en skade, kan du enkelt levere skademeldingen på nett.

Nyttig info i forbindelse med streik
Hvis du rammes av streik i forbindelse med din reise, har du som kortholder krav på at reisen bookes om til annet tidspunkt, eller at du får pengene i tilbake. Du må selv ta kontakt med reiseleverandøren for å finne en løsning.

Dersom reiseselskapet ikke holder sin del av avtalen kan du levere inn en reklamasjonssak til Eika Kredittbank. I så tilfelle er det viktig at du har mest mulig skriftlig, f. eks datoer du har vært i kontakt med reiseleverandøren, kopi av korrespondansen og hva som ble lovet/avtalt på de ulike tidspunktene.

Vi må ha dokumentasjon på antall billetter og reisedokumenter tur/retur, dato for avreise, samt dokumentasjonen på hva som er avtalt med reiseselskapet.

Generelt har forsikringen i kredittkortet følgende betingelser: (komplett informasjon finner du i forsikringsvilkårene)

1. Sykdom, tyveri eller forsinkelser i ferien
Reise- og avbestillingsforsikringen dekker tapet ditt om du blir syk eller frastjålet verdisaker i ferien. Den gjelder også ved forsinkelser i forbindelse med flyreiser. 

2. Gyldighet
Reiseforsikringen gjelder ferie og tjenestereiser inntil 90 dager. Vær oppmerksom på at dersom reisen varer over 90 dager er ingen del av reisen dekket under forsikringen. Helårs reiseforsikring har vanligvis begrenset varighet, som regel inntil 45 dager per reise.

Reiseforsikringen er kun gyldig hvis du har betalt minst 50 % av reisens kostnader til transport og/eller overnatting for alle sikrede med kortet, før en skade inntreffer.

3. Reiseforsikringen gjelder ikke

• I hjemmet, på arbeidsstedet eller på skolen.
• På reiser mellom bosted og arbeid/skole.
• På dagsreiser i kommunen der sikrede bor, arbeider eller går på skole. 
• Turer utover 90 dager.
• Dersom det ikke benyttes fly, må du overnatte minimum ett døgn utenfor hjem/arbeidskommune.
• Ved bilferier anbefaler vi generelt at man tegner tilleggsforsikring, fordi det i mange tilfeller vil være praktisk vanskelig å dokumentere at kravet til gyldig dekning er oppfylt.

4. Begrensninger
En forsikring vil som regel ha flere unntak og begrensninger. Det er derfor viktig å sette seg inn i dekningsomfanget. For eksempel er erstatningen for kontanter begrenset til kr 3.000.

Verdigjenstander/tyveriutsatte gjenstander og enkeltgjenstander vil aldri kunne erstattes med mer enn kr 7.500 pr. skadetilfelle for kredittkort. Det bør derfor tegnes spesialforsikring for kostbart sportsutstyr, smykker, kamerautstyr m.m. 

Videre vil det ved utøvelse av enkelte ekstremsporter være unntak, pkt. 3.4 under reisesyke og 7.4 under reiseulykke.

5. Flere reiseforsikringer
Hvis annen forsikring ikke dekker fullt ut, kommer denne i tillegg. MEN du får for eksempel ikke utbetalt erstatning for et kamera hos to forsikringsselskaper.
 
Det vil bli oppfattet som svindel å ikke informere om at erstatningskrav er sendt inn til et annet forsikringsselskap. Det er også vanlig at tilfeller av dobbelforsikring utlignes forsikringsselskapene imellom.     

6. Egenandel ved skade eller uhell
Egenandelen er kr 500, med unntak for forsinkelse og invaliditet/dødsfall. Ved behandlingsutgifter i Norge etter ulykkesskade er egenandelen kr 1.000.

7. Avbestilling
Hvis du blir forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkeskade eller dødsfall enten det rammer deg selv, den du skal reise sammen med (eneste medreisende) eller din nærmeste familie (bosatt i Norden) får du dekket annulleringskostnader med fradrag av egenandel på kr 500.

8. Bagasjeforsinkelse
Når ekspedert bagasje er forsinket mer enn 4 timer erstattes utgifter til nødvendige klær, toalettsaker etc. med inntil kr 2.000 pr. skadetilfelle i henhold til kvitteringer. Forsinkelsen må være bekreftet av transportør.

9. Forsinket fly
Ved forsinkelse grunnet værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet sikrede reiser med, erstatter forsikringsselskapet innhenting av reiseruten med inntil kr 20.000 per skadetilfelle. Overnatting dekkes med inntil kr 10.000 per skadetilfelle. Forsinkelsen må dokumenteres.

Når rutefly, charterfly er forsinket med mer enn 8 timer ved ut- eller hjemreise erstatter forsikringsselskapet kr 500 per påbegynte døgn, maks kr 2.000 per person og kr 4.000 per skadetilfelle

10. Utgifter til lege/medisiner
De fleste leger og legesentre på de ulike destinasjoner er kjent med SOS International a/s og fakturer de større utgiftene direkte til oss. 

Mindre og overkommelige utgifter bør betales av sikrede på stedet. Disse utleggene vil bli refundert etter at forsikringsselskapet har mottatt kvitteringer for utlegg. Du må ha dokumentasjon som bekrefter at minimum 50 % av reisens kostnader til transport og/eller overnatting for alle sikrede er betalt med kredittkort fra Eika Kredittbank.