Dødsfallforsikring

Dødsfallforsikring

Har du tenkt på hvordan livet blir dersom en av forsørgerne i familien dør? Snakk med oss om dødsfallforsikring så finner vi en løsning som gir trygghet for familien.

Gjør forsikring enkelt

Denne forsikringen passer alle som har gjeld og/eller forsørgeransvar.

  • Kan kjøpes av personer mellom 18 og 70 år. Forsikringen varer til forsikringstaker er 80 år. 
  • Du bestemmer fritt hvem som skal få utbetalt forsikringssummen ved død. 
  • Utbetalingen er skattefri, og kan disponeres etter eget ønske. 

Dødsfallforsikring reduserer økonomiske bekymringer for etterlatte.  

Se fullstendig vilkår (pdf).