Hopp til innholdet

Hvorfor bør du ha en kritisk sykdomsforsikring?

Hvis du blir rammet av en kritisk sykdom, kan nye behov melde seg. Du kan trenge eller ønske behandling i utlandet, mer tid med dine nærmeste eller en ekstra ferietur.

En kritisk sykdomsforsikring gir deg mulighet til å fokusere på det aller viktigste – nemlig deg og helsen din.

Visste du at?

Før fylte 80 år har rundt fire av 10 nordmenn fått minst én kreftdiagnose.

Spørsmål og svar om kritisk sykdomsforsikring

Du kan kjøpe kritisk sykdomsforsikring fra du er 18 år til du fyller 60 år. Forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år.
Ved kjøp av personforsikring, må du fylle ut en helseerklæring. I påvente av ferdig behandlet helseerklæring, vil du ha en midlertidig forsikring.
Skader og sykdommer som ikke er inkludert i listen over, dekkes ikke. Forsikringen dekker ikke sykdom eller lidelse som har vist symptomer, eller er påvist før det har gått 3 måneder etter at helseerklæringen er besvart og mottatt av Eika Forsikring. Eventuelle reservasjoner, som kommer frem av forsikringsbeviset, dekkes ikke.
Forsikringssummen blir utbetalt som et skattefritt engangsbeløp så snart vi har mottatt og godkjent nødvendig dokumentasjon. Forsikringen er ment å gi økonomisk støtte i en sykdomsperiode. Derfor er det en forutsetning for utbetalingen at du er i live 30 dager etter diagnosen er stilt.