Hopp til innholdet

Meld skade på innbo

Har du fått en skade på eller tyveri av ditt innbo? Vi er her for deg! Det er viktig at du tar vare på innbo som er skadet, eller tar bilder og dokumentasjon dersom noe må avhendes. Har du fått dine frysevarer ødelagt grunnet tining skal du også melde det her. Dersom du har boligforsikring hos oss og har en bygningsskade som også omfatter innbo, ber vi deg melde saken under din boligforsikring.

Meld skade på innbo

Her kan du melde skade på innbo. 

Spørsmål og svar

Ved akutt vannskade, steng av vannet (stoppekran). Ring rørlegger hvis du ikke får stoppet vannet. Slå av sikringen i området som er påvirket. Flytt løse gjenstander. Fjern vann der det er mulig.
Hvis skaden dekkes av forsikringen, velger vi en leverandør som reparerer skaden, eller foretar et kontantoppgjør. Ved skade på eiendeler vil vi vurdere behovet for befaring eller kontantoppgjør etter innsendt dokumentasjon.
Meld skaden til politiet. Sikre stedet. Skaff oversikt over tapet og dokumentasjon over dette.

En naturskade er definert etter nærmere regler:

  • Storm
  • Flom
  • Skred
  • Jordskjelv

Blir du rammet av en naturskade bør du om det er forsvarlig sikre verdiene dine.

Hvis det er varslet flom eller storm bør du sikre gjenstander på en forsvarlig måte. Som for eksempel flytte eiendeler opp fra gulv og sikre løse gjenstander.