Sponsing og gavetildeling

Vi tar vår samfunnsrolle alvorlig og er opptatt av å gi tilbake. Vi deler derfor hvert år ut betydelig med midler til lag, foreninger og samfunnstiltak lokalt. Vi er opptatt av at det vi gir skal være til glede for mange og være utviklende og skapende. Har du noe du ønsker å søke om midler til beskriv ditt prosjekt eller din aktivitet og hvilket beløp du søker om. Søknadsperioden hvert år er mellom 1 januar og 15 Mars. For de som får innvilget sine søknader vil utebetaling være april/mai. Søknader sendes post@oasparebank.no eller jbs@oasparebank.no