Vi bidrar med flere millioner kroner i gaver og sponsing til ulike aktører i lokalmiljøet. 

 

Vi vil gjerne bidra til positiv aktivitet i nærmiljøene hvor vi har kunder og kontorer. Derfor støtter vi ofte nyetableringer, ikke minst når det er noe som kommer til nytte for barn og ungdom.


Levende lokalsamfunn er en del av vårt samfunnsoppdrag.

Det er her våre kunder bor, og det er her vi kan gjøre en forskjell. 

Har du noe du ønsker å søke om midler til? Beskriv ditt prosjekt eller din aktivitet og beløpet du søker om. 

Søknad sendes til 
post@agdersparebank.no

 

Vi tar kontakt med alle som søker. 

 

Har du spørsmål?

 

Ta kontakt med Thomas Hansen, leder Marked og kommunikasjon.
e-post:  th@agdersparebank.no - mobil:   952 30 696