Eika Egenkapitalbevis steg 0,44 % i november, mens Egenkapitalbevisindeksen var ned     1,50 %.  Hittil i år er avkastningen i fondet 8,70 % og 8,44 % for indeks.

Markedskommentar

Sparebankene leverte gode resultater også for tredje kvartal. Rentenettoen er sterk, og utlånstapene er lave. Det er foreløpig få tegn til økt mislighold, men det bør forventes en økning i utlånstapene det kommende året som følge av høye renter og svakere økonomisk vekst.

Resultatbidrag

Svenska Handelsbanken, Swedbank og Danske Bank var de største positive bidragsyterne til avkastningen i november, mens Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebank 1 Helgeland Sparebank var de største negative bidragsyterne siste måned.

Utsikter

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt en liten økning i rentene, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene fremover.

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.