I august steg Eika Norden +1,7%. Til sammenligning steg det nordiske aksjemarkedet med +0,6%, målt i norske kroner. Eika Norden leverte en meravkastning på 1,1% i august, og så langt i år har fondet steget med +10,3%, mens den nordiske referanseindeksen har steget +11,6%.

Hvordan påvirker det globale aksjemarkedet det nordiske markedet

Det globale aksjemarkedet utviklet seg svakt gjennom august med en nedgang på -2,4% for verdensindeksen MSCI, målt i USD. Det er særlig to årsaker til dette:

  1. Stigende lange renter (renten på amerikanske 10-årig statsobligasjon steg til over 4,3% i midten av august).
  2. Uro for svekkelsen av den globale konjunkturen, hvor makroøkonomiske målinger fra Kina pekte ned.

Denne kombinasjonen har drevet nedgang i aksjemarkedet. Målt i lokal valuta var det kun Norge som var positivt i august. Det norske aksjemarkedet steg +1.5%, hvor energisektoren bidro til avkastningen. Danmark og Sverige leverte negativ avkastning på henholdsvis -2,9% og -4%. Finland var flat for måneden.

Svekkelse i Kina 

I månedsbrevet for juli kommenterte vi resultatene til nordiske selskaper for andre kvartal hvor selskaper i snitt leverte inntjening som forventet, mens selskaper var mer forsiktige med fremtidige forventninger til inntjening. Vi skrev videre at «denne tendensen sammenfaller overens med svekkelser i flere av de høyfrekvente makroøkonomiske nøkkeltallene vi følger med på for både Kina og Europa». I august har frykt for veksten i Kina vært et tema viet mye oppmerksomhet. Den kinesiske økonomiske nedgangen er drevet av svekket industriproduksjon, spesielt relatert til eiendom. Investorer begynner nå derimot å frykte at nedgangen også skal spre seg til andre deler av økonomien, slik som bank, tjeneste og konsum. I slutten av august deltok forvalterne av Eika Norden på et større investorseminar i Stockholm hvor vi hadde møter med en rekke av de største nordiske industriselskapene. Gjennomgående temaer for møtene var Kina, og vi er av den oppfatningen at svekkelsen i Kina bare delvis er reflektert i analytikeres inntjeningsestimatene til selskaper. Vi tar konsekvens av denne vurderingen i porteføljen og har redusert posisjonering mot selskaper med høy Kina eksponering.  

Avkastning i august 

Novo Nordisk var den klart største bidragsyteren til avkastning i august. Aksjen var opp 22% målt i norske kroner etter at selskapet rapporterte en vellykket studie relatert til selskapets fedmeprodukt Wegovy. Studien viste at pasienter som går på Wegovy, utover et betydelig vekttap, får redusert risikoen for hjerte/kar-komplikasjoner med rundt 20%. Dette var betydelig bedre enn ventet, og resultatene forventes å gi støtte til selskapets diabetes og fedme-produkter i mange år. Novo Nordisk fortsetter å være fondets største posisjon.

Det finske skogselskapet UPM var opp 9.3% i august på bakgrunn av optimisme rundt markedet for papirmasse. Industrien har de siste 6 månedene vært preget av prispress og redusering av lagernivåer, men i det siste har det vært en positiv pristrend for papirmasse. UPMs største prosjekt er oppstarten av en stor papirmasse-fabrikk i Uruguay som vil ha en svært attraktiv kostnadsposisjon. Produksjonen går per nå på cirka 70% kapasitet, men vil nærme seg 100% ved årsskiftet.

Equinor var opp 9.4% etter at oljeprisen styrket seg gjennom august. Ved slutten av august handles et fat nordsjøolje (brent) på rundt 87 USD, som er opp fra rundt 75 USD i juni. Markedsprisene for naturgass har falt betydelig hittil i år som reflekterer velfylte europeiske lagre, men prisen er fortsatt godt over nivåene vi så i 2019-2020.

Av de negative bidragsyterne falt Nibe 12.6% i august. Kombinasjonen av en relativt høy prising og frykt for overetablering i industrien for varmepumper har satt press på kursen i år. Vi har gradvis redusert posisjonen gjennom året. Beijer Ref, som er distributør av varmepumper, falt 11.5%. Vår vurdering er at Beijer som distributør er noe mindre utsatt for mulig overkapasitet i industrien; de er i større grad eksponert mot volum-utviklingen generelt for varmepumper. Ørsted, som hovedsakelig opererer innenfor fornybar energi, falt 26% etter at selskapet måtte skrive ned betydelige verdier relatert til offshore-vind i USA. Selskapet sliter med å oppfylle krav til bruk av lokale leverandører i verdikjeden, noe som gjør at de opprinnelige prosjektkalkylene ikke lenger holder. Eika Norden har eid en liten post i selskapet som vi nå har solgt, siden vi tror det vil ta tid å gjenvinne tilliten i markedet.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.