Hopp til innholdet

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto gjør det enklere å spare langsiktig i aksjefond. Med denne kontoen kan du kjøpe, selge eller bytte aksjefond uten å betale skatt underveis. Skatten betaler du først når du tar gevinsten ut av konto.

Aksjesparekonto - Enkelt og lønnsomt

Fordeler med en aksjesparekonto:

 • Ingen skatt underveis: Du kan reinvestere gevinster skattefritt, noe som gir mulighet for en rentes rente-effekt.
 • Enkel skattehåndtering: Skatten betales først når du tar ut gevinsten.
 • Langsiktig sparing: Svingninger i aksjemarkedet kan påvirke sparesaldoen i mindre grad ved langsiktig sparing. Gir muligheten til å dra nytte av rentes rente-effekten.

Hvordan opprette en aksjesparekonto?

Kontoen oppretter du raskt og enkelt i

 • Mobilbanken
 • Smartspar
 • Eika Investortjenester

Vi kan også hjelpe deg med å opprette konto hos oss!

Dette lurer mange på om aksjesparekonto

Det er en fondskonto hvor du kan samle alle dine aksjefond, med aksjeandel på 80 prosent eller mer. Med en aksjesparekonto hos oss kan du kjøpe og selge aksjefond uten å utløse skatt underveis så lenge du ikke tar ut gevinsten fra kontoen. Det koster ingenting å opprette en aksjesparekonto hos oss. 

Dette innebærer at rentefond og kombinasjonsfond (med aksjeandel lavere enn 80 %) må spares på en verdipapirkonto. Hver gang du tar penger ut av en verdipapirkonto vil du generere skatt.

Rentes rente er en kraftig vekstmekanisme der du får avkastning både på dine opprinnelige innskudd og på tidligere avkastning. Dette skaper en snøballeffekt som gjør at sparepengene dine kan vokse raskere over tid.

Eksempel:
La oss si at du investerer 10 000 kroner i aksjefond. Etter ett år har du tjent 1 000 kroner i avkastning. Med en aksjesparekonto kan du reinvestere denne avkastningen uten å betale skatt med en gang. Over tid kan du få avkastning både de opprinnelige 10 000 kronene og de 1 000 kronene i avkastning, noe som kan føre til betydelig høyere gevinster på sikt.

Aksjesparekonto
En aksjesparekonto gir deg en unik sparemulighet ved at du ikke betaler skatt før du tar ut gevinsten fra kontoen. Dette betyr at du kan dra nytte av rentes rente-effekten på sparepengene dine, noe som kan føre til betydelig vekst over tid. Det er viktig å merke seg at kun aksjefond med minst 80 % aksjeandel kan stå på denne kontoen.

Fordeler med aksjesparekonto:

 • Ingen skatt underveis: Skatt utløses først når du tar ut gevinsten.
 • Rentes rente-effekt: Reinvester gevinster skattefritt.
 • Enkel skattehåndtering: Optimal for langsiktig sparing i aksjefond.

Verdipapirkonto
En verdipapirkonto gir deg muligheten til å ha en mer variert spareportefølje enn en aksjesparekonto. Her kan du investere i ulike typer verdipapirer, som aksjer, obligasjoner og fond. Imidlertid må du betale skatt på enhver gevinst du tar ut fra kontoen, noe som kan påvirke avkastningen din over tid.

Fordeler med verdipapirkonto:

 • Variert portefølje: Fleksibilitet til å investere i forskjellige typer verdipapirer.
 • Ingen begrensning på aksjeandel: Mulighet til å inkludere flere investeringstyper.

Hva passer best for deg?
Valget mellom aksjesparekonto og verdipapirkonto avhenger av dine investeringsmål og behov. Ønsker du en enkel og skattegunstig løsning for langsiktig sparing i aksjefond, kan aksjesparekonto være det beste valget. Hvis du derimot ønsker større variasjon og fleksibilitet i investeringene dine, kan verdipapirkonto være mer passende.

 • Trygghet og stabilitet: Vi gir deg trygghet og stabilitet for din langsiktige sparing.
 • Personlig rådgivning: Våre rådgivere er her for å hjelpe deg med dine økonomiske mål.
 • Lokalt engasjement: Vi er en del av ditt lokalsamfunn og støtter lokale initiativ
Anette Stølefjell-Hansen

Anette Stølefjell-Hansen

Kunderådgiver personmarked

Ellen Winterkjær

Ellen Såghus Winterkjær

Kunderådgiver personmarked

Espen Fremmerlid

Espen Fremmerlid

Kunderådgiver personmarked

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.